033 - 123 4567    - info@example.com

SAMENWERKING

Multidisciplinair

Eerste-lijns-zorg

Welkom bij de website van de Stichting OWZ Kromme Rijn!

De stichting OWZ Kromme Rijn is een multidisciplinair eerstelijns samenwerkingsverband binnen de gemeente Bunnik met als dorpskernen: Werkhoven, Odijk en Bunnik. Het doel van dit samenwerkingsverband is het versterken van de eerstelijns zorg. We zijn georganiseerd binnen een stichting.

de drie pilaren voor het gemeentehuis die de drie dorpskernen vertegenwoordigen

Het bestuur van de stichting heeft een aantal zorgverleners gevraag om multidisciplinaire werkgroepen te formeren die de knelpunten binnen de zorg op gemeenteniveau aanpakken. Deze knelpunten zijn benoemd tijdens gezamenlijke bijeenkomsten van de eerstelijns zorgverleners. Er zijn verschillende werkgroepen en elke werkgroep heeft, afhankelijk van het onderwerp, zijn eigen combinatie van disciplines (een huisarts, een apotheker, fysiotherapie, versterkt met o.a. de wijkverpleging, de dietist, verloskundigen, en andere eerste lijns zorgverleners).
Er wordt steeds meer gezocht naar de juiste manier van samenwerken met de gemeente (Centrum voor Elkaar) want de rol van het Centrum voor Elkaar wordt steeds groter.

Elk jaar moet het bestuur van de stichting verantwoording afleggen aan zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Deze zorgverzekeraar zorgt elk jaar opnieuw voor de financiering. Het bestuur doet dat met een jaarverslag, waarin alle projecten staan beschreven met het resultaat tot dan toe, en met een jaarplan waarin de nieuwe plannen staan voor het jaar daarop.

Het bestuur van de stichting bestaat uit
Mw. Cozijnsen (huisarts in Werkhoven), voorzitter
Dhr. Bots (apotheker Bunnik), penningmeester
Dhr. Overgoor (fysiotherapeut Odijk), secretaris
Mw. ten Dolle (huisarts in Bunnik), algemeen bestuurslid