Stichting Organisatie Wijkgerichte Zorg (OWZ) Kromme Rijn

De huisartsen uit de gemeente Bunnik hebben in 2014 het initiatief genomen om een aantal disciplines uit de eerste lijn van de gemeente Bunnik bij elkaar te roepen. Uit dit initiatief is een samenwerkingsverband in de vorm van de "stichting OWZ Kromme Rijn" gekomen, opgericht in oktober 2014.
Er is gestart met drie kerndisciplines te weten huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten, met als doelstelling de onderlinge communicatie en samenwerking ten behoeve van een sterkere eerste lijn op wijkgericht niveau te intensiveren, en daarnaast ruimte te creëren voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. De stichting levert hierdoor tevens een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de zorg en voor profilering naar patiënten en andere zorgaanbieders. Anders gesteld: 

De stichting OWZ Kromme Rijn is een multidisciplinair samenwerkingsverband binnen de gemeente Bunnik met als doel het versterken van de eerstelijns zorg. We werken in een goede sfeer, met respect en met beloning naar inzet. Hierdoor ontstaat een efficiënte, krachtige samenwerking met een breed gezamenlijk draagvlak waardoor de nodige (kwaliteits) verbeteringen effectief kunnen worden doorgevoerd. De versterking en continuïteit van de eerstelijns zorg wordt op deze manier op lange termijn gewaarborgd.

De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit twee huisartsen, een apotheker en een fysiotherapeut. 

 

Stichting Organisatie en Infrastructuur (O&I) Kromme Rijn

Aangezien de financiering van de Organisatie Wijkgerichte Zorg (OWZ)   is overgegaan in de bekostigingsstructuur Organisatie en Infrastructuur (O&I), is de stichting vanaf 2022  Stichting O&I Kromme Rijn gaan heten.