Multidisciplinair overleg: effectief digitaal

Toen de werkgroep van start ging in 2017 was het nog zo dat veel telefonisch overleg was, of, via (onbeveiligde) mail. Dat is nu in rap tempo aan het veranderen.
De werkgroep is van start gegaan met als doel: Over een aantal jaren is er een communicatiesysteem in gebruik om de samenwerking tussen zorgverleners (huisarts, wijkverpleging, apotheek en evt. fysiotherapeut) rond o.a. ouderen met complexe problematiek makkelijker, beter en sneller te maken.
In eerste instantie was de bedoeling om het multidiscipliniar overleg beter te structureren, maar tijdens de rit zijn we van richting veranderd. Het doel spitst zich toe op de VIP-app: Een communicatiemiddel, veilig en betrouwbaar (vanwege de AVG wet), waarmee zorgverleners binnen de gemeente Bunnik elkaar snel kunnen vinden om gegevens uit te wisselen over patienten. Dat kunnen foto's zijn van huidaandoening die door de huisarts meteen beoordeeld kunnen worden, kleine bestanden of korte tekstberichtjes.

In 2019 zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd, waar alle zorgverleners uit de gemeente Bunnik voor waren uitgenodigd, om de app te installeren op telefoon en computer. Tegelijkertijd werd dmv van een korte training, de drempel om met de app te gaan werken verlaagd in de hoop dat zoveel mogelijk zorgverleners ermee zouden gaan werken.
Inmiddels is het nu zo dat bijna alle zorgverleners binnen de gemeente Bunnik zijn aangesloten op dit netwerk. Daarnaast is ook het Centrum voor Elkaar vanuit de gemeente aangesloten. Dit maakt het een nauw sluitend netwerk, waardoor het (nog steeds) een groot succes is.

Vanuit Unicum wordt deze aanpak ook gestimuleerd, en de werkgroep heeft direct contact gehad met de ontwikkelaars van de VIP-app om de prioriteiten en ervaringen vanuit het werkveld door te geven, waardoor de ontwikkelaars hierop kunnen inspelen. Het doel van Unicum is om deze app in heel Unicumgebied te introduceren. Bunnik is met deze aanpak een van de eerste gemeenten van Nederland.

Er zijn drie verschillende manieren voor zorgverleners om deze app te gebruiken.
- De eerste is: communicatie tussen zorgverleners onderling.
- De tweede manier is: groepscommunicatie tussen verschillende zorgverleners rondom een patient.
- De derde mogelijkheid is een groepsapp waarbij de patient en/of mantelzorger onderdeel is van de groepsapp.

Deze manier van werken: snelle communicatie tussen zorgverleners onderling, maakt dat de kwaliteit van de zorg een grote stap heeft gemaakt.