Samenwerking rondom kwetsbare ouderen

De bevolking van Bunnik vergrijst. Er is nu al een grote groep ouderen, en die groep wordt steeds groter.
De zorg voor hen is complex en een deel van de ouderen is toenemend niet in staat voldoende voor zichzelf of voor zijn/ haar partner te zorgen. Dit zijn kwetsbare ouderen.
Op dit moment zijn deze nog, volgens ons, onvoldoende in beeld bij de zorgverleners. Daarnaast is er geen gestandaardiseerde zorg voor hen. Een goede samenwerking tussen de patient, mantelzorger en zorgverleners is essentieel. We zien dat er op dat vlak wel samenwerking is, maar we willen de samenwerking nog beter maken, en dan met name tussen de zorgverleners en de gemeente.

De gezamenlijke ambitie is om - vanuit het perspectief van de oudere – het sociaal domein en de eerstelijnszorg, intensiever en duurzaam met elkaar te verbinden, met als doel kwalitatief goede zorg en ondersteuning te bieden op de juiste plek.