033 - 123 4567    -      info@example.com

                                    SAMENWERKING                

                                                              

  Multidisciplinair                

                                                                                                                 

                                                                                                   Eerste-lijns-zorg

          

Welkom bij de website van de Stichting OWZ Kromme Rijn!

De stichting OWZ Kromme Rijn is een multidisciplinair eerstelijns samenwerkingsverband binnen de gemeente Bunnik met als dorpskernen: Werkhoven, Odijk en Bunnik. Het doel van dit samenwerkingsverband is het versterken van de eerstelijns zorg. We zijn georganiseerd binnen een stichting. 

de drie pilaren voor het gemeentehuis die de drie dorpskernen vertegenwoordigen

Het bestuur van de stichting heeft een aantal zorgverleners gevraag om multidisciplinaire werkgroepen te formeren die de knelpunten binnen de zorg op gemeenteniveau aanpakken. Deze knelpunten zijn benoemd tijdens gezamenlijke bijeenkomsten van de eerstelijns zorgverleners. Er zijn verschillende werkgroepen en elke werkgroep heeft, afhankelijk van het onderwerp, zijn eigen combinatie van disciplines (een huisarts, een apotheker, fysiotherapie, versterkt met o.a. de wijkverpleging, de dietist, verloskundigen,  en andere eerste lijns zorgverleners).
Er wordt steeds meer gezocht naar de juiste manier van samenwerken met de gemeente (Centrum voor Elkaar) want de rol van het Centrum voor Elkaar wordt steeds groter. 

Elk jaar moet het bestuur van de stichting verantwoording afleggen aan zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Deze zorgverzekeraar zorgt elk jaar opnieuw voor de financiering. Het bestuur doet dat met een jaarverslag, waarin alle projecten staan beschreven met het resultaat tot dan toe, en met een jaarplan waarin de nieuwe plannen staan voor het jaar daarop. 

In oktober 2017 is door de stichting in samenwerking met de gemeente en met Krachtig Kromme Rijn voor de tweede keer een symposium georganiseerd. Tijdens het eerste symposium, vorig jaar,  waren alle zorgverleners uitgenodigd om nader kennis te maken met de Stichting en met de plannen die de verschillende werkgroepen aan het ontwikkelen zijn.
Dit jaar waren vertegenwoordigers van informele zorg uitgenodigd (o.a. vrijwillegersorganisaties) met als doel de formele eerste-lijns zorg en de informele zorg samen te brengen. Samenwerken om de zorg rond de oudere mens beter te regelen is het doel.  Met moet dan wel van het bestaan van elkaar op de hoogte zijn.

Het was een inspirerende, gezellige avond waarbij veel nieuwe contacten zijn gelegd.