Doelstelling van de Stichting O&I Kromme Rijn is het bevorderen en versterken van de multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn ten behoeve van de gezondheid en het welzijn van de inwoners van de gemeente Bunnik.

 

 

 

Kernpartners zijn huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. In de werkgroepen wordt verder samengewerkt met praktijkoudersteuners, diëtisten, oefentherapeuten, thuiszorgmedewerkers, orthopedagogen en consulenten van het Centrum voor Elkaar en WMO van de gemeente. Sinds de oprichting van de Stichting O&I Kromme Rijn is er een intensievere en meer georganiseerde samenwerking binnen de eerste lijn. Die samenwerking strekt zich ook uit naar het sociaal domein, de gemeente en het informele veld (Bunnik Samen).

 

 

Het bestuur van de stichting bestaat uit
Mw. Cozijnsen (huisarts in Werkhoven), voorzitter
Mw. Fiévez (apotheker Bunnik), penningmeester
Dhr. Overgoor (fysiotherapeut Odijk), secretaris
Mw. Buis (huisarts in Bunnik), algemeen bestuurslid