Palliatieve zorg

Werkgroep palliatieve zorg OWZ.

Deze werkgroep, die vanaf het begin actief is, houdt zich bezig met het optimaliseren van de palliatieve zorg die we binnen de gemeente Bunnik in de eerste lijn aan de patienten in de thuissituatie verlenen.
Palliatieve zorg heeft betrekking op het verlichten en verzachten van de klachten bij mensen met een levensbedreigende aandoening die veelal ook een beperkte levensverwachting hebben.
We zijn, onder andere, eind 2014 gestart met een PaTz (= palliatief thuiszorg) overleg: een 2maandelijkse bijeenkomst waarin we als huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten, vrijwilligers Proxima met elkaar overleggen over patienten waaraan wij de zorg verlenen. Hier bespreken we problemen die we tegenkomen. We kunnen elkaar adviseren en er wordt scholing gegeven. Dit komt de kwaliteit van de palliatieve zorg ten goede. 

Naast het organiseren en structureren van het PaTz overleg heeft de werkgroep voor de huisartsen en wijkverpleegkundigen een handreiking gemaakt waar veel praktische informatie staat met betrekking tot de palliatieve zorg in de regio en waarin folders en documenten zitten die gebruikt kunnen worden bij de individuele patienten.

Tevens is de werkgroep nu (sinds 2016) in overleg met de ziekenhuizen uit de omgeving om de overdracht tussen de eerste en de tweede lijn te bevorderen.

De werkgroep bestaat uit een kaderhuisarts palliatieve zorg, een Oncologie Fysiotherapeut , een apotheker en een oncologie/wijkverpleegkundige.