ICT: Effectief Digitaal

Multidisciplinair overleg: effectief digitaal

Op dit moment is het nog zo dat veel overleg telefonisch gaat, of via (onbeveiligde) mail.
Met een Multi Disciplinaire Overleg (MDO) moeten alle zorgverleners naar een bepaalde vergaderplek komen. Dit kost veel reistijd. Daarnaast is zo’n MDO niet tijd-effectief omdat meerdere patienten besproken worden; Patienten die niet door ieder zorgverlener die op dat moment aanwezig is wordt behandeld of gezien.

Deze werkgroep is van start gegaan met het doel dat over twee jaar er een ICT-programma gebruikt kan worden om de samenwerking tussen zorgverleners (huisarts, wijkverpleging, apotheek en evt. fysiotherapeut) rond o.a. ouderen met complexe problematiek, te structureren waarbij het multidisciplinair overleg (MDO) volledig digitaal is.

Dit zal vervolgens verder uitgerold worden, zodat, over vijf jaar, iedere zorgverlener uit de eerste lijn, de patiënt en/of mantelzorger van die patiënt, de zorgverlener uit de tweede lijn en zorgverleners uit het domein Welzijn uit de gemeente Bunnik, via internet, tegelijkertijd, multidisciplinair kan overleggen waarbij de patiëntgegevens die van toepassing zijn, veilig, gestructureerd en in dezelfde “taal” kunnen worden gedeeld (met toestemming van de patient).
Deze manier van werken, waarbij de patient/mantelzorger het middelpunt is (en dus ook meepraat met het overleg), maakt dat de zorg beter op hem/haar afgestemd kan worden, en het ook plezieriger is voor de zorgverleners om in zo’n “team” te werken.


Verloop:

Een aantal zorgverleners uit de stichting zijn inmiddels gestart met een pilot van een programma dat in eerste instantie eruitziet als Whatsapp. Het werkt ook op deze manier. De pilot houdt in dat er een programma wordt getest op werkzaamheid en dat dat programma met de eisen die wij hebben gesteld, steeds verder aangepast gaat worden. Het moet uiteindelijk een goed toepasbaar systeem wordt, waar zowel de patient, mantelzorger en zorgverleners effectief mee kunnen werken. Zowel met de smartphone als met de computer/Ipad.