033 - 123 4567    -      info@example.com

VALPREVENTIE

"Sterk in je schoenen staan"

Aanleiding van deze werkgroep:
In 2014 bestond de bevolkingsgroep van 65 jaar en ouder uit 20-25% van de gehele bevolking in de gemeente Bunnik. Dit percentage ligt hoger dan het landelijk gemiddelde van 18% (Volksgezondheid en Zorg, 2016).

Door de vele nieuwsberichten is het bekend dat vallen een groot probleem is bij deze doelgroep. Zo belandt er elke vijf minuten een oudere op de spoedeisende hulp ten gevolge van een val. 39% daarvan wordt opgenomen in het ziekenhuis en 10% (CBS, 2017) komt te overlijden. Vallen is dus echt een groot probleem en moet zoveel mogelijk voorkomen worden.
We weten dankzij verschillende onderzoeken dat bepaalde factoren voorspellend zijn voor vallen. Een individuele aanpak is daarom essentieel.
Tot nu toe werden de risicofactoren mbt het vallen niet op tijd in kaart gebracht, waardoor valpreventie onvoldoende wordt toegepast in de gemeente Bunnik.

Werkgroep: ‘Sterk in je schoenen staan’

We hebben als werkgroep drie acties ondernomen op het gebied van Valpreventie:
- Er is een lijst ontwikkeld voor de zorg en bewoners van de gemeente Bunnik waarin er in kaart is gebracht welke zorgverleners iets met Valpreventie doen. Zodat deze gemakkelijker te bereiken zijn.
- Er is een screeningstool ontwikkeld, waarin er gemakkelijk gekeken kan worden of iemand een verhoogd valrisico heeft. Na deze tool gebruikt te hebben wordt de patiënt, indien nodig, doorgestuurd.
- De patiënt wordt dan doorgestuurd naar een zorgverlener die eenmalig de ‘Valanalyse’ afneemt. Bij de Valanalyse komt de zorgverlener bij de patiënt thuis en worden alle factoren in kaart gebracht die met vallen te maken hebben. Vervolgens komt er een advies. Dit kunnen algemene tips zijn, maar er kan ook bepaald worden bij welke specialist u het best terecht kan om uw valrisico te verlagen.

Er vindt in elke dorpskern een valtraining plaats. Deze training wordt gegeven door Mieke Hilhorst (m.hilhorst@bunnikbeweegt.nl, 0623244886). Voor meer informatie over de startdata, inhoud en kosten kunt u met haar contact opnemen. Er is altijd veel vraag naar de valtrainingen, dus wees er op tijd bij!

Interesse?

Wilt u meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met (geriatrie-)oefentherapeute Jill Aaldering (jill@fysiozorgmunro.nl, 030-6570395) of fysiotherapeut Thijmen van Driel (info@fysiodijk.nl of 030-6561832).