Leefstijl4Bunnik


                            en


                                  BunnIkinVorm

Aan de slag voor een gezondere leefstijl?


Binnen de gemeente Bunnik zijn er twee gecombineerde leefstijl interventies, namelijk Leeftstijl4Bunnik en BunnIk in Vorm. Het doel is te werken aan een gezonde leefstijl en deze daarna ook vol te houden. De programma’s richten zich op gezonde eetgewoontes en een gezond beweegpatroon. Maar ook zaken die een gezonde leefstijl moeilijk maken, bijvoorbeeld stress en slaapgebrek, komen aan bod.


Wat is Leefstijl4Bunnik?

Leefstijl4Bunnik is een programma van maximaal twee jaar met individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Het is een officiële gecombineerde leefstijl interventie (GLI). De GLI is gericht op het realiseren van gezondheidswinst voor mensen vanaf een matig overgewicht met gerelateerd gezondheidsrisico.


U krijgt twee jaar begeleiding van een lokaal Leefstijlteam dat bestaat uit een Leefstijlcoach, een diëtist en een beweegprofessional (fysiotherapeut en/of buurtsportcoach). Het eerste jaar wordt u intensief begeleid. Het tweede jaar bekijkt u samen met het team wat er nodig is om uw gezonde leefstijl te behouden.


Wie kan meedoen?

  • U bent ouder dan 18 jaar en
  • U heeft matig overgewicht en er komen chronische aandoeningen voor in de familie of
  • U heeft ernstig overgewicht


Kosten

U kunt in principe kosteloos deelnemen aan het programma. Deelname wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en heeft geen invloed op uw eigen risico. Controleer wel de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar. De doorverwijzing naar de GLI gaat altijd via de huisarts.

Locaties

Na de verwijzing door uw huisarts of praktijkondersteuner kunt u voor deelname terecht op de locaties in Bunnik en Odijk: Gezondheidscentrum Kromme Rijn, Laan van Broekhuijzen 10, 3981 XB Bunnik en Medisch Trainingscentrum Odijk, Rijneiland 5, 3984 MA ODIJK


Interesse en meer informatie

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen, maak dan een afspraak met uw huisarts of bespreek dit met de praktijkondersteuner. U heeft een verwijzing van de huisarts nodig om te kunnen deelnemen aan het programma. In deze folder vindt u meer informatie over Leefstijl4Bunnik.

Wat is BunnIk in Vorm?

BunnIk in Vorm is een programma net als Leeftijl4Bunnik waarbij een combinatie van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal staat. Ook hier wordt u begeleid door verschillende lokale zorgprofessionals, zoals de huisarts of praktijkondersteuner, een diëtist en een fysiotherapeut om een gezonde en actieve leefstijl aan te nemen. Beweging en voeding staan daarbij centraal. Samen met de praktijkondersteuner van uw huisarts, een diëtist en fysiotherapeut bepaalt u uw persoonlijke doelen en maakt u een persoonlijk beweeg- en voedingsprogramma. Zij bespreken onder andere de beweegmogelijkheden bij u in de buurt.

BunnIK in Vorm is een programma bedoeld voor mensen met overgewicht en kent een aantal voorwaarden voor deelname:

  • u heeft overgewicht, al dan niet in combinatie met een verhoogd cholesterol, een hoge bloeddruk, diabetes, COPD of een hartaandoening;
  • u bent gemotiveerd om meer te bewegen en gezonder te eten;
  • u beweegt op dit moment weinig of niet.

Voor deelname neemt u contact op met uw huisarts of praktijkondersteuner.

Wat zijn de verschillen?

In principe verwijst de huisarts u altijd naar Leeftsijl4Bunnik. Het programma heeft een duur van twee jaar en wordt uit de basiszorg betaalt. Het eerste jaar bestaat uit de begeleidingsfase en het tweede jaar uit de onderhoudsfase. Het programma bestaat uit een mix van individuele en groepssessies. Bij de GLI is een nieuwe rol geïntroduceerd, de leefstijlcoach. De leefstijlcoach start steeds met een vaste groep. Doordat er met groepen wordt gewerkt is er een uitgebreidere ondersteuning voor het individu. Zo kan de groep elkaar helpen, ondersteunen en motiveren. Daarnaast heeft de buurtsportcoach hier een actieve rol. Deze professional kan u helpen met het vinden van het juiste beweegaanbod in de gemeente. Een officiële GLI, zoals Leeftsijl4Bunnik, wordt vanaf 2019 geheel vergoed vanuit de basiszorgverzekering.

BunnIk in Vorm duurt maximaal één jaar en wordt alleen individueel aangeboden. De kosten voor deelname aan het programma BunnIK in Vorm worden, afhankelijk van uw polis, geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraar.

Meer informatie: Download de folders voor meer informatie, en BunnikInVorm (link naar folder).