Palliatieve zorg

Werkgroep palliatieve zorg OWZ.


Deze werkgroep, die vanaf het begin actief is, houdt zich bezig met het optimaliseren van de palliatieve zorg die we binnen de gemeente Bunnik in de eerste lijn aan de patienten in de thuissituatie verlenen.
Palliatieve zorg heeft betrekking op het verlichten en verzachten van de klachten bij mensen met een levensbedreigende aandoening die veelal ook een beperkte levensverwachting hebben.
We zijn eind 2014 gestart met een PaTz (= palliatief thuiszorg) overleg: een 2maandelijkse bijeenkomst waarin we als huisartsen, wijkverpleegkundigen, apothekers, fysiotherapeuten, vrijwilligers vanuit Proxima met elkaar overleggen over patienten waaraan wij de zorg verlenen. Hier bespreken we problemen die we tegenkomen. We kunnen elkaar adviseren en er wordt scholing gegeven. Dit komt de kwaliteit van de palliatieve zorg ten goede.

Naast het organiseren en structureren van het PaTz overleg heeft de werkgroep voor de huisartsen en wijkverpleegkundigen een handreiking gemaakt waar veel praktische informatie staat met betrekking tot de palliatieve zorg in de regio en waarin folders en documenten zitten die gebruikt kunnen worden bij de individuele patienten. De PaTz overleggen bestaan nog steeds en waren en zijn een voorbeeld voor de regio. Ook wordt er nog steeds gewerkt volgens de richtlijnen die door de werkgroep waren uitgewerkt .

Nadat bovenstaande richtlijnen waren geimplementeerd en geborgd is de werkgroep verder gegaan met het overleg tussen de ziekenhuizen uit de omgeving en de eerste lijn, om de overdracht tussen de eerste en de tweede lijn te bevorderen. Dit proces verliep echter zo moeizaam dat er voor een andere weg is gekozen.

Inmiddels is de werkgroep opgeheven, maar wordt er achter de schermen op verschillende manieren gewerkt om de overdracht tussen eerste en tweede lijn makkelijker te maken. De werkgroep bestond uit een Kaderhuisarts Palliatievezorg, een Oncologie Fysiotherapeut , een Apotheker en een Oncologie Wijkverpleegkundige.