Bekkenzorg rondom de zwangerschap

Bekkenzorg rondom zwangerschap


In de gemeente Bunnik is het project: "Bekkenzorg rondom zwangerschap" opgezet, een samenwerking tussen een bekkenfysiotherapeut, een verloskundige en een huisarts.
Dit project is ervoor bedoeld om tijdens de zwangerschap door verschillende zorgverleners eenduidige informatie te bieden aan zwangeren over het bekken en de bekkenbodem en goed te kunnen screenen op bekkenklachten tijdens de zwangerschap, kraambed en tijdens de nacontrole.

Het project is gestart omdat we in de praktijk merkten dat de verschillende disciplines niet altijd wisten wat een natuurlijk en/ of afwijkend beloop is en wanneer welke zorg geïndiceerd is. Ook merkten we verscheidenheid in informatievoorziening tussen de verschillende verloskundigenpraktijken in deze regio. Hierdoor kon het voorkomen dat vrouwen langere tijd na een bevalling toch een breed scala aan klachten hielden en uiteindelijk via een gynaecoloog naar de bekkenfysiotherapeut gestuurd werd.

Om deze redenen hebben we een folder ontwikkeld waarin we zwangeren basale informatie geven over het bekken, de bekkenbodem en wat normaal is tijdens de zwangerschap . In deze folder staan enkele basisoefeningen beschreven en wordt geadviseerd bij welke klachten vrouwen hulp kunnen inschakelen van een bekkenfysiotherapeut.

Naast de folder hebben we adviezen opgesteld voor de kraamweek en een screeningslijst welke ze postpartum kunnen invullen zodat er in de nacontrole (6 weken postpartum) een goed gericht advies gegeven kan worden over eventuele oefeningen en/ of een consult bij de bekkenfysiotherapeut.

Om eenduidigheid te creëren wanneer welke informatie gewenst is, hebben we een tijdspad opgesteld. Al deze informatie is digitaal aangeleverd aan de verschillende zorgaanbieders.

Implementeren en borgen is een proces wat tijd nodig heeft voordat het in alle praktijken volledig toegepast wordt. Het doel is dat alle zwangeren in de gemeente Bunnik die onder zorg zijn van eerste lijn verloskundigenpraktijken dezelfde adviezen en informatie krijgen!