033 - 123 4567    - info@example.com

Welzijn op recept

Werkgroep Welzijn op Recept

Door een bijeenkomst eind januari met de "Welzijn op Recept -tafel" was er op een cursusdag een soort vliegende start na de eerdere introductie bij de OWZ en Centrum voor Elkaar. Er is een boekje met instructies en een handzaam A4 instructieformulier voor de Huisartsen en andere hulpververleners ontworpen. Voorlopig gaan de aanmeldingen voor de welzijnscoach van de Gemeente via de huisartsen. Saska de Jonge van CvE is deze functie gaan vervullen. Zij deed dat al eerder in Woerden. Ze is ook trekker geworden van de werkgroep. Betrokken zijn verder D. van Steenis (HA), M. Munro (fysiotherapeut) en Gea Schreuder (Wijkverpleging). De aanmeldingen lopen gestaag en de eerste successen (participatie en mindering eenzaamheid) zijn er.

Er is een leuk stukje te lezen van maart 2020.