Polyfarmacie: Medicatieveiligheid

Werkgroep: Medicatieveiligheid OWZ.


Binnen het kernwerkgebied van Odijk-Werkhoven-Bunnik is er een nauwe samenwerking tussen de verschillende zorgverleners. Deze samenwerking is de laatste jaren geïntensiveerd binnen de Stichting OWZ Kromme Rijn.
De werkgroep ‘medicatieveiligheid’ heeft zich afgelopen jaren voornamelijk ingespannen om de samenwerking en zorg met betrekking tot medicatie te verbeteren.

Het eerste project omvatte het stroomlijnen en protocolleren van de uitvoering van medicatiebeoordelingen. Binnen het kernwerkgebied zijn gezamenlijke afspraken gemaakt voor de wijze van uitvoering van medicatiebeoordelingen. Voorheen werden medicatiebeoordelingen ook uitgevoerd, echter door iedere apotheek en huisarts gebeurde dat op een andere wijze. De medicatiebeoordelingen hebben als doel het optimaliseren van de medicatie(gebruik) bij een individuele patiënt van 65 jaar of ouder en bij het gebruik van 5 geneesmiddelen of meer.

Een tweede project waar de werkgroep zich voor ingespannen heeft, is de medicatieoverdracht bij het ontslag vanuit een ziekenhuis. De werkgroep heeft contact met verschillende ziekenhuizen om de medicatieoverdracht bij ontslag uit het ziekenhuis te verbeteren. Het doel van het project is het voorkomen van fouten/onduidelijkheden wanneer een patiënt weer naar huis gaat na een ziekenhuisopname. Dit proces verliep echter zeer moeizaam, zodat besloten is deze werkgroep te stoppen en het op een andere manier voor elkaar te krijgen.

Op dit moment is er vanuit Unicum een werkgroep in oprichting die dit probleem gaat aanpakken. Hierin zitten apothekers en huisartsen vanuit de hele regio Zuid-Oost Utrecht. Deze werkgroep heeft hiermee een veel grotere achterban. Hopelijk leidt dat tot succes.